title
The Impact of Oil Shale Calorific Value on CFB Boiler Thermal Efficiency and Environment
Põlevkivi kütteväärtuse mõju keevkihtkatla efektiivsusele ja keskkonnale
author
Plamus, Kristjan
publisher
TUT Press
defence date
identifier
ISBN 9789949233182 (publication)
ISBN 9789949233199 (pdf)
ISSN 14064758
language