title
Hüdro-, päikese- ja tuuleenergia ning biomassi kasutamise ülevaade, rakendatavad subsiidiumid ning võimalikud edasised arengud
Review of wind, water, solar energy and biomass use, implementation of subsidies and perspectives of further development
author
Astašov, Aleksandr
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information