pealkiri
Hüdro-, päikese- ja tuuleenergia ning biomassi kasutamise ülevaade, rakendatavad subsiidiumid ning võimalikud edasised arengud
Review of wind, water, solar energy and biomass use, implementation of subsidies and perspectives of further development
autor
Astašov, Aleksandr
märksõnad
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information