title
Atsetoiini inhibitsiooni uurimine piimhapet taluvas Lactococcus lactis tüves
The study of acetoin inhibition in lactate tolerant Lactococcus lactis
author
Vendelin, Mariann
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information