title
OMRON TM5-900 koostöö roboti ROS põhilise kaugse juhtimise süsteemi arendus
Development of a ROS-based remote control system for the OMRON TM5-900 robot
author
Diachenko, Danyil
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal