title
Klassiruumi mürast tingitud tööstressi juhtimine: juhtumiuuring kahes Soome põhikoolis
Management of occupational stress caused by classroom noise: case study in two Finnish primary schools
author
Leino, Marjo Hannele
keywords
defence date
language