title
Teadmise puudumise protokolli integreerimine infosüsteemidesse Smart Wallet näitel
Integration of Zero-knowledge Proof into Smart Wallet System
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 15.01.2029
department / college