title
Mootori simulatsioon ja turboülelaadimissüsteemi projekteerimine BMW M50-M54 mootoritele
Engine simulation and the design of a turbocharging system for BMW M50-M54 engines
author
Pääbo, Madis
supervisor
defence date
language