title
Releekaitse kaug- ja lähireserveerimise võimalused jaotusvõrkudes
Back-up protection possibilities in distribution networks
author
Kurzin, Mark
keywords
supervisor
defence date
language