pealkiri
Releekaitse kaug- ja lähireserveerimise võimalused jaotusvõrkudes
Back-up protection possibilities in distribution networks
autor
Kurzin, Mark
märksõnad
võimsuslüliti
valvekoer
fiidriterminal
protection relay
back-up
watchdog
relay terminal
kaitsmiskuupäev
keel