title
Reovee heitsoojuse kaugküttes kasutamise võimalused ja mõjud
The possibilities and impact of using sewage water waste heat in district heating
author
Klaar, Helena
defence date
language