title
Kõrgjoonelise videosignaali moduleerimise ja edastamise meetodid masina ja arvuti nägemise ülesannetes
Methods of modulation and transmission of high-stream video signal in machine and computer vision tasks
Методы модуляции и передачи сигнала высокопотокового видео в задачах машинного и компьютерного зрения
author
Kiritšenko, Jana
keywords
arvutivisioon
kõrgjoonelise video
4K/8K
DVB-T2 standart
high-stream video
компьютерное зрение
высокопотоковое видео
стандарт DVB-T2
supervisor
defence date
language