title
Tehase optimaalse asendiplaani koostamine ettevõtte Rimeeda näitel
Compiling an optimal factory layout plan on the example of Rimeeda
author
Raap, Rasmus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal