title
Helilise märgi kui Ühenduse kaubamärgi registreerimine Euroopa Liidus: areng ja väljakutsed, võrdlev uuring ülevaadetega Šveitsist ja Ameerika Ühendriikidest
Registration of Sound Marks as Community Trade Marks in the European Union: Evolution and Challenges, A Comparative Study with Insights from Switzerland and the United States
author
Khiar, Idir Laurent
keywords
heliline märk
trade mark law
sound mark
non-traditional marks
unconventional marks
Community Trade Mark
absolute grounds for refusal
relative grounds for refusal
audio branding
distinctiveness
descriptiveness
customary signs
defence date
language