title
Ökomärgised ja ekspordiedukus Eesti kodukeemia tootmisettevõtete näitel
Eco-labels and Export Success in the Example of Estonian Production Enterprises of Househould Chemicals
author
Haki, Triinu
keywords
ökomärgised
operatsiooniviisid välisturul
kodukeemia
ecolabels
household chemicals
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network