title
Mobiilse laserskaneerimise tehnoloogia rakendamine teekatendite mõõdistamisel
Application of Mobile Laser Scanning Technology for Surveying Road Surfaces
author
Putnik, Martti
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information