title
Tajutud organisatsioonipoolse toetuse seos tööalaste hoiakute ja käitumisega tähtajaliste töösuhete korral Eesti toiduainetetööstuse näitel
Perceived organizational support as influencing factor of work-realated attitudes and behaviours in temporary employment context in Estonian food industry
author
Saealle, Ireen
defence date
language