title
Puutega inimeste tööhõivet mõjutavad tegurid Euroopa Liidus
Factors affecting the employment of persons with disabilities in European Union
author
Helenurm, Anne
keywords
puutega inimesed
persons with disabilities
employment European Union
supervisor
defence date
language