title
Optimiseeritud GAN-i põhise isoleeritud trükkplaadi disain alalispingemuunduri tarbeks
Optimized PCB layout design of GaN-based isolated DC-DC converter
author
Karipova, Kamilia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal