title
Eesti karjäärinõustamise teenuse tõhustamine läbi digitaalsete lahenduste rakendamise
Digital solutions for improving career counseling service in Estonia
author
Lokk, Andres
supervisor
defence date
language