title
Eesti karjäärinõustamise teenuse tõhustamine läbi digitaalsete lahenduste rakendamise
Digital solutions for improving career counseling service in Estonia
author
Lokk, Andres
keywords
karjääriteenused
karjäärinõustamine
e-nõustamine
noorte tööhõive
career services
career counseling
e-counseling
youth employment
supervisor
defence date
language