title
Varude juhtimise mudeli väljatöötamine ettevõttele Peterson Chemical Technology LLC
Inventory management model development for Peterson Chemical Technology LLC
author
Luht, Sirli
keywords
prognoositäpsuse mõõtmine
ostuplaani koostamine
measuring forecasting accuracy
purchasing plan development
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
5 aastat