title
Metavalitsemine Eesti maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjoni näitel
Metagovernance in Estonia: the Case of the Estonian Rural Development plan for 2014-2020
author
Uussaar, Krisela
supervisor
defence date
language