title
Vaheltvõttudega turbiini energeetiliste karakteristikute määramine, lähtudes turbiini režiimidiagrammist
Cogeneration turbine input-output characteristics determination using turbine regime diagram
Определение энергетических характеристик турбины с промежуточными отборами пара исходя из диаграммы режимов турбины
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information