pealkiri
Vaheltvõttudega turbiini energeetiliste karakteristikute määramine, lähtudes turbiini režiimidiagrammist
Cogeneration turbine input-output characteristics determination using turbine regime diagram
Определение энергетических характеристик турбины с промежуточными отборами пара исходя из диаграммы режимов турбины
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information