title
Eesti üldhariduskoolide juhtide tööga rahulolu ja lahkumiskavatsused
Estonian general education school principals’ work satisfaction and leaving intentions
author
Buht, Katri
supervisor
defence date
language