title
National Single Window elektroonilise mereinfosüsteemi rakendamisest Maersk Eesti AS näitel
National Single Window application by the example of Maersk Eesti AS freighting company
author
Lukash, Pavlo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information