title
Eesti-Soome gaasiühenduse projektiga kaasnevate Puiatu ja Kersalu kompressormasinate planeerimisfaasi kaalutlused
Planning-phase Considerations for the Puiatu and Kersalu Compressormachines which Result from the Estonian-Finnish Gas Connection Project
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network