title
Rahvusvahelise finantsinstrumentide standardi muudatused ja mõju naftakauplemisega tegelevale ettevõttele
The Changes of International Financial Instruments Reporting Standard and Impact on an Oil Trading Company
author
Uudeküll, Esta
defence date
language