title
Suurtel keelemudelitel põhineva õppeinfo päringute ja analüüsi süsteemi arendamine
The Use of Large Language Models for Study Information Retrieval and Analysis
author
Vahter, Alex
keywords
LlamaIndex
Discord
Large Language Models
Study information retrieval
supervisor
study program
defence date
language