title
Hooldekodu soojusvarustuse rekonstrueerimise tehnilis-majanduslik analüüs ja projekt
Techno-economic analysis and design for reconstruction of heat supply system of a nursing home
supervisor
defence date
language