title
Käibekapitali juhtimine Eesti ehitussektori mikro- ja väikeettevõtete näitel
Working capital management - some evidence from micro and small companies in the Estonian construction sector
author
Ribelis, Aivar
supervisor
defence date
language