title
Tööle kandideerijate ootused töövormide paindlikkuse osas ja selle seosed tööorientatsiooni ning isiklike tööalaste kokkulepete sõlmimisega
Job applicants’ expectations towards flexible work arrangements and its relations with work orientation and i-deals
defence date
language