title
Töötajate õiguste kaitse tööandja maksejõuetuse korral
Protection of employees in case of employer’s insolvency
author
Kaur, Raiko
keywords
töökaitse seadusandlus
tööandja maksejõuetus
etteteatamistähtaeg ja lahkumishüvitis
koondamine
saneerimine,
employment protection legislation
contracts of employment
employer’s insolvency
notice and severance
defence date
language