title
Töötaja mōiste platvormitöö kontekstis ja platvormitöö tingimuste parandamist käsitleva direktiivi ettepaneku mōju
The concept of worker in the context of platform work and the implications of the proposal for a directive on improving the conditions of platform work
author
Tuominen, Iida Tiuku
defence date
language