title
Büroohoonete sisekliimaklassi määramine vastavalt Olemasolevate hoonete sisekliima hindamise juhendile
Classification of the indoor environment in Office buildings, based on Evaluation methods for indoor environment in existing buildings
author
Oppo, Andres
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus