title
Tehnostress ja ennetusmeetmed tulenevalt generatsioonide ning sugudevahelistest erinevusest If Kindlustuse näitel
Technostress and stress prevention measures based on generations and gender in If Kindlustus
author
Merilain, Birgit
keywords
tehnostressi tajumine
tehnostressi ennetamine
technostressors
perception of technostress
technostress prevention
supervisor
defence date
language