title
Põhupaneelidest vibuspordi treeninghoone arhitektuurne lahendus ja kandvate raamkonstruktsioonide võrdlus
An architectural solution for a straw panel archery practice facility and a comparison of load bearing portal frame constructions
author
Vaida, Johanna
supervisor
Luht, Mikk
defence date
language