pealkiri
Põhupaneelidest vibuspordi treeninghoone arhitektuurne lahendus ja kandvate raamkonstruktsioonide võrdlus
An architectural solution for a straw panel archery practice facility and a comparison of load bearing portal frame constructions
autor
Vaida, Johanna
juhendaja
Luht, Mikk
kaitsmiskuupäev
keel