title
Euroopa Liidu õiguslik raamistik pilvtöötlusele ja enim vastavust andev Pilve kasutuselevõtu mudel keskmise suurusega ettevõttele, mis omab tundlikke andmeid
The European Union Legal Framework for Cloud Computing and the Most Compliance Providing Cloud Deployment Model for a Medium Size Company Holding Sensitive Data
author
Halme, Ria Laura Susanna
defence date
language