title
Ajalubaduse täitmine AS Eesti Post pakiautomaatide võrgus
On-time delivery promise fulfilment within Eesti Post Ltd packstation network
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.