title
Tasusüsteemide seosed ametikohtade hindamisega ja mõju tasusüsteemi tõhususele, Eesti organisatsioonide näitel
Relations between Compensation Systems and Job Evaluation and the Impact on Compensation System Effectiveness in Estonian Organizations
author
Kraav, Evert
defence date
language