title
Arteesia veega varustamise süsteemi automatiseerimine
Automation of the artesian water supply system
Автоматизация системы снабжения артезианской водой
author
Dementjev, Vladimir
keywords
arteesia vesi
veevarustussüsteem
juhtkontroller Siemens LOGO!
keskkond LOGO! Soft Comfort
süsteemi töö algoritm
automaat- ja käsirežiimid
juhtkilbi esikülg
artesian water
water supply system
controller Siemens LOGO!
environment LOGO! Soft Comfort
algorithm for the system
automatic and manual modes
front panel of the control panel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Puikonen, Valeri
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information