title
Täitemenetluse ja pankrotimenetluse juhtpõhimõtete võrdlus ning sundmenetluste ühtlustamise võimalused
Comparison of the guiding principles of enforcement procedures and bankruptcy procedures and the options for compulsory procedures
author
Lantin, Priit
supervisor
defence date
language