title
Töö tajutud tähendus Ida-Euroopa ja Skandinaavia hotellipersonali võrdluses tööjõurendiettevõtte X näitel
The perceived meaning of working in comparison between Eastern European and Scandinavian hotel personnel based on the example of employment agency X
author
Kasepuu, Helen
keywords
piiriülene renditöötaja
meaning of working
cross-border labor lease worker
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 18.01.2021.
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Embargoed until 18.01.2021. Not available at academic unit.