title
Töömotivatsiooni ja organisatsioonile pühendumise omavahelised seosed IKT ettevõtte näitel
The relationship between work motivation and organizational commitment in ICT company
author
Kuusalu, Kersti
supervisor
defence date
language