title
Võimalused Magnum Logistics OÜ jaotusvedude ja siselogistika süsiniku jalajälje vähendamiseks
Opportunities for Reducing Carbon Footprint of Distribution and Internal Logistics in Magnum Logistics Ltd
author
Puhk, Sirli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal