title
Bituumenite Performance Grade klassifitseerimise süsteem, võrdlus Euronormi katsetega ja täiendavad katsed Dynamic Shear Rheometer - seadme abil
Performance Grade binder specification, comparison with Euronorm tests and additional tests using a Dynamic Shear Rheometer
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access