title
Masinaõpe ning andmete otsimine pettuste avastamiseks
Data Mining and Machine Learning for Fraud Detection
author
Anohhin, Igor
keywords
masinõppe algoritmid
pettuste avastamine
machine learning algorithms
supervisor
study program
defence date
language