title
Masinaõpe ning andmete otsimine pettuste avastamiseks
Data Mining and Machine Learning for Fraud Detection
author
Anohhin, Igor
keywords
masinõppe algoritmid
pettuste avastamine
machine learning algorithms
supervisor
defence date
language