title
Mesikäpa brändi identiteedi ja kuvandi vastavus sihtrühmas
Brand identity and image accordance of Mesikäpp in target group
author
Peedor, Maarja-Liis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal