title
Tallinna linnas 2010-2015 toimunud jalgrattaõnnetused
Bicycle accidents in Tallinn on years 2010-2015
author
Benno, Karmen
keywords
jalgrattaõnnetused
jalgrattaohutus
bicycle accidents
bicycle safety
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit